Kursvirksomhet

kurs_1

Advokat Harald Breivik har spisskompetanse innenfor skatterett og arbeidsrett er en ettertraktet kursholder på området. De siste 15 årene har han vært fast kursholder for både Regnskap Norge AS og Den norske Revisorforening.  Breivik engasjeres også regelmessig som kursholder for skattemyndighetene og har ved flere anledninger holdt kurs for Norges Kemner- og kommunekassererforbund, for Trondheim kemnerkontor og Skatt Sør og Skatt Øst.

kurs_2

Det er særlig temaer innenfor personbeskatningsrett og arbeidsrett i størst grad etterspørres. De temaene advokat Breivik fortrinnsvis har kurs i 2020er:

 • Lønn og frynsegoder
 • Den nye delingsøkonomien og utfordringer rundt næringsbegrepet
 • Arbeidsrett – Oppsigelse og avskjed
 • Arbeidsrett – Praktisk arbeidsrett
 • Midlertidige ansettelser
 • Konkurranseklausuler
 • Nyheter på lønnsområdet for 2020, herunder uttalelser, dommer mv
 • Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
 • Reglene om solidaransvar for skatt og lønn
 • Fradragsrettigheter for næringsdrivende
 • Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
 • Bilbeskatning – nye regler og de viktige fallgrubene
 • Reiseregninger

Temaene kan selvsagt tilpasses til den enkelte kundens behov både med tanke på varighet og innhold. Honorarene for kurs/foredrag avtales individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dette kan være interessant for dere.