Kursvirksomhet

Advokat Harald Breivik har spisskompetanse innenfor skatterett og er en ettertraktet kursholder på området. De siste 15 årene har han vært fast kursholder for både Regnskap Norge AS, Den norske Revisorforening, Infotjenester AS. I tillegg engasjeres han også regelmessig for internkurs både av revisjonsselskaper og regnskapsbyråkjeder som Økonor, Consis, Amesto, Axepta osv, men også av banker for seminarer for deres kunder. Breivik engasjeres også regelmessig som kursholder for skattemyndigheten og har ved flere anledninger holdt kurs for Norges Kemner- og kommunekassererforbund, for Trondheim kemnerkontor og Skatt Sør og Skatt Øst.

Det er særlig temaer innenfor personbeskatningsrett og arbeidsrett i størst grad etterspørres. De temaene advokat Breivik fortrinnsvis har kurs i 2017 er:

 • Lønn og frynsegoder
 • Den nye delingsøkonomien og utfordringer rundt næringsbegrepet
 • Arbeidsrett – Oppsigelse og avskjed
 • Arbeidsrett – Praktisk arbeidsrett
 • Midlertidige ansettelser
 • Konkurranseklausuler
 • Nyheter på lønnsområdet for 2017, herunder uttalelser, dommer mv
 • Lønnstakere og næringsdrivende over landegrensene
 • Reglene om solidaransvar for skatt og lønn
 • Fradragsrettigheter for næringsdrivende
 • Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
 • Bilbeskatning – nye regler og de viktige fallgrubene
 • Reiseregninger

Temaene kan selvsagt tilpasses til den enkelte kundens behov både med tanke på varighet og innhold. Honorarene for kurs/foredrag avtales individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dette kan være interessant for dere.